Pri objednávkach v rámci Slovenska nad 38 € poštovné len 1 €, pri doprave kuriérom a zásielkovňou dokonca zdarma!

Poradca Žilina


Zákony 2018 III. časť B

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Zákon o zdravotnom poistení Zákon o sociálnom poistení Zákon o pomoci v hmotnej núdzi Zákon o dôchodkovom sporení Zákon o životnom minime Zákon o sociálnych službách Zákon o rodine Zákon o...

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%

Zákony 2018 III. časť A

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Zákonník práce Mzdové predpisy Zákon o zamestnanosti Pedagogickí zamestnanci Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Autorské právo Správne právo

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%

Zákony 2018 II. časť B

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Exekučný poriadok Trestný zákon Trestný poriadok Správny súdny poriadok Správny poriadok Civilný sporový poriadok Civilný mimosporový poriadok Zákon o policajnom zbore

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%

Zákony 2018 II. časť A

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Obchodný zákonník Občiansky zákonník Verejné obstarávanie Živnostenský zákon Zákon o pohrebníctve Konkurz a reštrukturalizácia Rozhodcovské konanie Ochrana spotrebiteľa

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%

Zákony 2018 I. časť B

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Zákon o účtovníctve Postupy účtovania v PÚ a JÚ Postupy v účtovnej závierke Účtovná osnova Rozpočtové organizácie Účtovná jednotka Správne poplatky

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%

Zákony 2018 I. časť A

Autor neznámy | Poradca Žilina | 2018

Daň z pridanej hodnoty Daň z príjmov Daňový poriadok Miestne dane Spotrebné dane Cestovné náhrady Poplatok za rozvoj slovenský text

máme na sklade
vyexpedujeme do 1 dní
Do košíka
Cena: 6,00 €
Naša cena: 5,40 €
Vaša zľava: 10%
« Predchádzajúca 1 | 2 | 3 | 4
1 of 4