Pri objednávkach v rámci Slovenska nad 38 € poštovné len 1 €, pri doprave kuriérom a zásielkovňou dokonca zdarma!
Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy | | Eurostav
Naša cena:
17,91 €

Bežná cena:
19,90 €

Zľava:
10%

Ušetríte:
1,99 €
Vypredané
zľava 10 %
Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy: Pod pojmom poruchy strešných plášťov sa mnohým ľuďom v mysli vynoria obrazy a predstavy evokujúce problémy zatekania, trhlín, plesnenia vnútorných povrchov a pod. Za mnohé desaťročia sa strechy stali synonymom nespoľahlivosti a tento neutešený stav sa nezmenil ani v tejto dobe. Na riešenie takýchto problémov vznikla táto kniha. Po jej preštudovaní čitatelia určite získajú v mnohých prípadoch správnu orientáciu na nutnú opravu svojej plochej či šikmej strechy. OBSAH Predslov Úvod 1. Poruchy striech a ich dôsledok 1.1 Základná terminológia 1.2 Kvalita a spoľahlivosť striech 1.3 Prehľad o stave striech 1.4 Diagnostika striech 1.5 Ekológia a recyklácia 1.6 Stratégia odpadového hospodárstva 2. Povlaková krytina plochej strechy 2.1 Povlaková krytina z asfaltovaných pásov 2.2 Povlaková krytina z fólií 2.3 Monolitická povlaková krytina (stierková) 3. Skladba strešného plášťa plochej strechy 3.1 Jednoplášťová plochá strecha 3.2 Jednoplášťová plochá strecha s vetracími kanálikmi 3.3 Jednoplášťová plochá strecha s opačným poradím vrstiev 3.4 Dvojplášťová plochá strecha 3.5 Účelová ? prevádzková plochá strecha 4. Tepelnoizolačná vrstva plochej strechy 4.1 Pórobetón 4.2 Penový polystyrén 4.3 Minerálne vlákna 4.4 Polyuretánová pena 4.5 Extrudovaný polystyrén 5. Rozmerové zmeny vplyvom teploty 5.1 Nosná strešná konštrukcia 5.2 Strešný plášť 5.3 Riešenie návrhu strešného plášťa priemyselného objektu 5.4 Návrh riešenia zásad opravy 6. Mechanické kotvenie strešného plášťa 7. Krytina šikmej strechy 7.1 Skladaná krytina z plechu (hladká, šablóny) 7.2 Skladaná krytina z asfaltovaných šindľov 7.3 Skladaná krytina zo škridly a vláknitocementových prvkov 7.4 Azbestocementová krytina 7.5 Krytina z drevených šindľov 7.6 Krytina z prírodnej bridlice 8. Skladba strešného plášťa šikmej strechy 8.1 Jednoplášťová strecha 8.2 Dvojplášťová strecha 8.3 Trojplášťová strecha 8.4 Vetranie vzduchovej vrstvy 9. Poistná hydroizolácia v skladbe šikmej strechy 9.1 Definícia a rozdelenie poistných hydroizolácií 9.2 Fyzikálne a mechanické vlastnosti poistných hydroizolácií 9.3 Laboratórne merania 9.4 Príklady porúch a ich opravy 9.5 Správny návrh poistnej hydroizolácie 9.6 Riešenie detailov 10. Klampiarsky prvok ? konštrukčný detail striech 10.1 Odvodnenie strechy ? odpadové potrubie 10.2 Styk strechy a steny 10.3 Prieniky prvkov cez strešný plášť 11. Strecha a energetická náročnosť budov 11.1 Historický pohľad na vývoj názorov na tepelnotechnické vlastnosti striech na území SR 11.2 Tepelnotechnické vlastnosti plochých striech 11.3 Tepelnotechnické vlastnosti šikmých striech obytných podkroví 11.4 Vplyv podielu plochy strechy na teplovýmennom obale budovy 12. Rastliny a mikroorganizmy na strechách 13. Poruchy vzniknuté účinkami vonkajšej klímy 13.1 Účinok vetra 13.2 Účinok dažďa 13.3 Účinok snehu 13.4 Účinok krupobitia 14. Praktické rady a odporúčania 14.1 Údržba striech 14.2 Odporúčania pre investora 14.3 Filozofia tvorby cien 14.4 Znalecké posudky 14.5 Výberové konania 15 Prezentácie kvality vyrábaných a dodávaných materiálov a výrobkov na slovenskom stavebnom trhu 16 Register výrobcov, obchodných a zhotoviteľských firiem Literatúra

Doplňujúce informácie:

pevná väzba | 21x30 cm | 256 strán
ISBN: 978-80-89228-02-X
EAN: 978808922802X
Id položky 104167

Recenzie zákazníkov:

Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy | Aký je váš názor? Povedzte ho ostatným návštevníkom ako prvý!
Napísať